Predsjedavajući Mušić sa Predsjednikom Skupštine Crne Gore

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1845