Tematska sjednica: Stanje i aktuelna problematika u oblasti boračko – invalidske zaštite u Federaciji BiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1856