Saopštenje sa radnog sastanka sa partnerskim odborom Senata Parlamenta Češke Republike

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1858