Sastanak predsjedavajućeg sa šefom Misije OSCE-a u BiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1930