Predsjedavajući Karajbić susreo se sa predstavnicima Advokatske komore FBiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1951