Sastanak predsjedavajućeg sa predstavnicima ambasade Velike Britanije

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1974