Predsjedavajući Karajbić susreo se sa predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog križa

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1976