Sastanak predsjedavajućeg sa predstavnikom Sindikata doktora

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1977