1. sjednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1991