Potpisan Sporazum o saradnji između Zastupničkog doma i Saveza općina i gradova

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1997