Radna posjeta Odbora za socijalna pitanja Republike Austrije Odboru za rad i socijalnu zaštitu

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2007