Predsjedavajući Zaimović prisustvovao konferenciji Udruženja poslodavaca FBiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2012