Kafa sa predstavnicima medija

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2051