Predsjedavajući Zaimović učestvovao u radu 9. Konferencije predsjednika parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2052