Predsjedavajući Zaimović uputio telegram saučešća ambasadoru Albanije

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2085