Sastanak predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice gdinom. Janezom Kopačom

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2161