Delegacija Narodne skupštine Mađarske u posjeti Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2236