Predsjedavajući Zaimović sastao se sa šefom Političkog odjela Delegacije EU u BiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2654