Predsjednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirsad Pindžo učestvovao na Međuparlamentarnoj online konferenciji parlamentarnih odbora koji se bave obrazovanjem

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2708