Zastupnik Klaić učestvovao u radu Međuparlamentarne konferencije o evropskim integracijama

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2711