Z A P I S N I K 2.REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 10.04.2019. godine

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2718