Z A P I S N I K 6.VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 17.12.2019. godine

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2742