Nezavisni odbor Parlamenta FBIH posjetio Terenski ured Sarajevo za područje Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog kantona, Srednjobosanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2809