Predsjedavajući Zaimović potpisao Izjavu parlamentarnih delegacija jugoistočne Evrope i Višegradske grupe o evropskim integracijama zemalja jugoistočne Evrope

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2948