POZIV ZA JAVNU RASPRAVU: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=2952