Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=43