22. April. 2020.

Saopćenje za javnost Komisije za lokalnu samoupravu

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na svojoj  8. redovnoj sjednici održanoj putem online platforme razmotrila je Zaključke i Zahtjeve sa sjednice Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH) – URGENTNO, te jednoglasno usvojila zaključke koje upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na dužnu pažnju i izjašnjenje, a koji glase:

 

1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  Federacije BiH poziva Vladu Federacije BiH da razmotri zahtjeve Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine prilikom amandmanske procedure na Rebalans Budžeta za 2020. godinu i  prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

2. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  FBiH poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da amandmanski izmjeni Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, u smjeru da se prenamijenjena namjenska sredstva koriste isključivo za namjene saniranja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenja stanja nesreće.

3. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  FBiH naglašava da su Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine propisali rok trajanja mandata organa u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da kao radno tijelo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH ne možemo se izjašnjavati o inicijativi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

4. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH poziva da se u Odluku o prihvatanju sredstava od MMF-a uvrsti kriterij raspodjele prema broju stanovnika u kantonima i lokalnim samoupravama i broju zaposlenih u realnom sektoru, dok 20% sredstava može biti dodijeljeno za pomoć kantonima i lokalnim samoupravama koje ne mogu ispunjavati propisane obaveze i dužnosti.