27. Maj. 2020.

Poziv za 11. sjednicu Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 79. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 11. sjednicu Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 27.5.2020. godine, sa početkom rada u 13.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;
  2. Analiza stanja i predlaganje seta neophodnih mjera u Sektoru: „Proizvodnja i prerada mlijeka“ i Sektoru: „Proizvodnja i prerada mesa“ u skladu sa novonastalim okolnostima uzrokovanim pandemijom corona virusa i potrebom očuvanja i zaštite domaće proizvodnje i prerade mesa i mlijeka;
  3. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u Amfiteatru u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

Napomena: U slučaju eventualne promjene mjesta održavanja sjednice Odbora biti ćete blagovremeno obaviješteni. 

PREDSJEDNIK ODBORA

Ahmed Džubur, s. r.