14. Oktobar. 2020.

15. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

15. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 14.10.2020. godine u 10 sati. Za 15. redovnu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima FBiH, predlagači: Petar Galić i Ante Baković – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina,
 5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu,
 7. a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2019. godine,
 1. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2020. godine,
 2. Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u Federaciji BiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BIH u periodu 01.01.-31.12.2019. godine,
 1. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2019. godinu,
 1. Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu,
 2. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu,
 3. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 08.09.2020. godine,
 4. Izbori i imenovanja.

O mjestu održavanja sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH bit ćete naknadno obaviješteni.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović