Kabinet Dopredsjedavajućeg

ŠEF KABINETA

Biljana Andrić

Tel: 033/445-391

e-mail: biljana.andric@parlamentfbih.gov.ba


Stručni saradnik za pripremu sjednica

Edita Martinović

Tel: 033/225-321

e-mail: edita.martinovic@parlamentfbih.gov.ba