Zakonodavno-pravna komisija

PREDSJEDNIK

Albin Muslić

ZAMJENIK

Adisa Kokić-Hinović

ČLANOVI

Delfa Dejanović
Bajro Makić
Dženana Hodžić
Miralem Galijašević
Nedžad Šečić
Hasan Muratović
 

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Jasenko Osmić
Amir Ibrović
Daniel Babić

KONTAKT

Sekretar Zakonodavno-pravne komisije
 

Amela Čampara (privremeno)

Tel: +387 33 447-447; lokal 8974

E-mail: Amela.Campara@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Prijedlozi Komisije koji su formulisani kao izmjene ili dopune prijedloga zakona i drugih propisa i opštih akata unose se u njen izvještaj i smatraju se amandmanima.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija