Administrativna komisija

PREDSJEDNIK

Melika Mahmutbegović

ZAMJENIK

Mladen Bošković

ČLANOVI

Adnan Efendić
Ramiz Karić
Marijan Klaić
Irfan Durić
Azra Hadžić
Sabina Ćudić
Mira Grgić
Nedžad Šećić
-----------------

 

KONTAKT

Sekretar privremeno:
Biljana Andrić, e-mail: biljana.andric@parlamentfbih.gov.ba

E-mail:administracijsko.povjerenstvo@parlamentfbih.gov.ba

 

Tehnički sekretar: Aida Fejzić

Tel: +387 33 208-961;lokal 257

E-mail:administracijsko.povjerenstvo@parlamentfbih.gov.ba

aida.fejzic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija