Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH

PREDSJEDNIK

Ivica Pavković

ZAMJENIK

Aljoša Čampara

ČLANOVI

iz Predstavničkog doma:        

Marijan Klaić                  
Miralem Galijašević                  
Dženana Hodžić                    
Mirsad Kacila                    
Alma Kratina                              
Elvir Karajbić

iz Doma naroda:             

Jasmin Duvnjak                
Tomislav Martinović                  
Ivo Tadić                            
Slađan Ilić                            
Drago Puzigaća                  
Aner Žuljević

KONTAKT

Sekretari Parlamentarnе komisijе
odgovornе za reviziju Parlamenta Federacije BiH

 

Edis Talović
Tel: +387 33 216-784 Lokal:784

E-mail: edis.talovic@parlamentfbih.gov.ba

Mirza Kudić

Tel: +387 33 220 533

E-mail: mirza.kudic@parlamentfbih.gov.ba


 

Nadležnost

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija