Odbor za rad i socijalnu zaštitu

PREDSJEDNIK

Nasiha Pozder

ZAMJENIK

Boro Krišto

ČLANOVI

Mustafa Hrvić
Mira Grgić
Sabina Ćudić
Zlatko Kravić

Samira Begić
Adisa Kokić-Hinović
Eldar Čomor
Goran Opsenica
Ilijana Dronjić

KONTAKT

Sekretar Odbora za rad i
socijalnu zaštitu

Habiba Zukić
Tel: +387 33 222-668

E-mail:
Habiba.Zukic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za rad i socijalnu zaštitu razmatra pitanja: o osnovnim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa; o zaštiti na radu; o penzijskom i invalidskom osiguranju; o načelima dječije zaštite; o zapošljavanju; o zaštiti starih i iznemoglih lica i drugim vidovima socijalne zaštite i o drugim pitanjima iz oblasti rada i socijalne zaštite iz nadležnosti Predstavničkog doma.  

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija