09. Februar. 2015.

3. vanredna sjednica Predstavničkog doma

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

3. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 09. februara 2015. godine, sa početkom u 14,00 sati.

Za 3. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

3. VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 09.02.2015. godine

Sjednica je počela u 13.50

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedavajući Mušić pozdravio je prisutne.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nermina Zahirović, Elma Đogić i Salmir Kaplan.

Prijedlog dnevnog reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o izmjenema i dopunama dnevnog reda niko nije učestvovao.

Sa 74 glasa za, bez glasova protiv u uz 18 uzdržanih glasova, usvojen je slijedeći:

D N E V N I  R E D

1.      Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,

2.      Izbori i imenovanja.

1.      Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bisne i Hercegovine

Na drugoj vanrednoj sjednici Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na nastavku konstituirajnuće sjednice nije donio Odluku o prihvatanjuu zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, jer ista nije dobila potrebnu većinu glasova u svakom klubu naroda.

Na istoj sjednici, Dom naroda ponovo je utvrdio zajedničku listu kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH koju nam je dostavila predsjedavajuća Doma naroda, te je ista dostavljena zastupnicima na klupe.

Na zajedničkoj kandidatskoj listi predloženi su: Marinko Čavara za predsjednika Federacije BiH iz reda hrvatskog naroda, a za potpredsjednike Melika Mahmutbegović iz reda bošnjačkog naroda i Milan Dunović iz reda srpskog naroda.

Komisija za izbor i imenovanje razmatrala je tačku – Prihvatanje zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH  i utvrdila Prijedlog odluke o prihvatanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Uime Komisije, Safet Kešo dao je dodatno obrazloženje.

U diskusiji su učestvovali: Sead Jusić, Dennis Gratz, Elvir Karajbić, Nasir Beganović, Boro Krišto i Muharem Fišo.

U ime Naše stranke Dennis Gratz, kazao je da Naša stranka neće podržati kandidatsku listu.

Elvir Karajbić, uime Kluba zastupnika SDP-a, kazao je da neće podržati predloženu listu kandidata.

Nasir Beganović zakođer je kazao da Kluba zastupnika SBB-a neće podržati listu, te će prilikom glasanja biti uzdržani.

Boro Krišto  kazao je da će Klub zastupnika HDZ1990 biti uzdržan.

Muharem Fišo kazao je da će  Klub zastupnika BPS-Sefer Halilović podržati listu kandidata.

Sa 57 glasova za, jednim glasom protiv i uz 26 uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika  Federacije BiH i Odluku o izboru predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Novoizabrani predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara obratio se zastupnicima.

Safet Kešo, uime Komsiije za izbor i imenovanje, zatražio je petominutnu pauzu kako bi Komisija donijela Odluku o razrješenju Marinka Čavare dužnosti potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH.

Pauza pet minuta.

Nakon pauze, na rad se prešlo po tački dva dnevnog reda.

2.      Izbori i imenovanja

Komisija za izbor i imenovanje na 3. sjednici održanoj 09.02.2015. godine razmatrala je:

Safet Kešo dodatno je obrazložio izvještaj. Kazo je između ostalog da je za kandidata za poptpredsjedavajućeg Predstavničkog doma iz reda hrvatskog naroda pedložen Mladen Bošković.

U diskusiji niko nije učestvovao.

Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i uz 11 uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o razrješenju Marinka Čavare sa funkcije potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz 22 uzdržana glasa, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru Mladena Boškovića za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući Mušić zaključio jrad 3. vanredne sjednice u 15.39.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.