Karlo Filipović

Rođen 10.07.1954. godine u Solakovićima, općina Ilijaš, diplomirani inženjer mašinstva.

Na Općim izborima u Bosni i Hercegovini 03.10.2010. godine je izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Radio je u struci na odgovornim poslovima SOUR-a „FAMOS“ od 1978. do 1989. godine. Između ostalog, bio je direktor Sektora proizvodnje dijelova motora i mjenjača.

Obavljao je više odgovornih dužnosti. Od 1985. do 1987. godine bio je predsjednik Radničkog savjeta SOUR-a „FAMOS“, a od 1987. do 1989. godine predsjednik Vijeća općina Skupštine grada Sarajevo.

Od 1988. godine u SDP BiH obavlja dužnost člana Glavnog odbora, a od 1989. godine i dužnost člana Predsjedništva SDP BiH. Od 1995. do 2001. godine bio je generalni sekretar SDP BiH, od 2001. do 2009. godine predsjednik Glavnog odbora SDP BiH, a od 2009. godine je predsjednik Savjeta za razvoj SDP BiH.

Od 1998. do 2000. i od 2000. godine do izbora za predsjednika Federacije BiH bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i šef Kluba zastupnika SDP BiH.

Predsjednik Federacije BiH bio je od 28.02.2001. do 31.12.2001. godine, a dopredsjednik Federacije BiH od 01.01.2002. do 27.01.2003. godine.

U periodu od 2002. do 2006. i od 2006. do 2010. godine bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a od 2002. do 2006. godine i šef Kluba zastupnika SDP BiH.

Oženjen je, supruga Vesna i kćerka Marina.


E-mail: karlo.filipovic@parlamentfbih.gov.ba