23. Januar. 2017.

Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

ČLANOVIMA KOLEGIJA
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FBIH

Pozivamo Vas da prisustvujete sjednici Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja će biti održana u ponedjeljak,  23. januara, 2017. godine u 14 sati, u kabinetu predsjedavajućeg. 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

  1. Analiza prispjelih materijala za razmatranje i usvajanje u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH,
  2. Pripreme za održavanje 16. i 17. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,
  3. Tekuća pitanja.


S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić, s.r.