13. Decembar. 2017.

Poziv na 8. sjednicu Komisije za informisanje

Na osnovu člana 46., a u vezi s članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 8. sjednicu Komisije za informisanje, koja će se održati u utorak, 19.12.2017.godine u 8.30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Razmatranje pisma koje su BH novinari i Linija za pomoć novinarima poslali Vladi Federacije BiH, a na osnovu Mišljenja i preporuke Ombudsmena BiH u vezi sa kršenjem zakona u postupku imenovanja Upravnog odbora Federalne novinske agencije Fena, a koje je Komisiji za informisanje uputila Borka Rudić – generalna sekretarka Udruženja BH novinari;
  2. Razmatranje Žalbe na rješenje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH o pristupu informacijama, broj: 01-05-1279/17, od 04. decembra 2017.godine, a koju je dostavio Ervin Mušinović – novinar unutrašnje politike Informativnog portala Klix,
  3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, sala 413/IV.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK  KOMISIJE
Damir Mašić, s.r.