18. Decembar. 2017.

Poziv na 27. sjednicu Komisije za izbor i imenovanje

U skladu sa  članom  49. Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam  27. sjednicu  Komisije   za izbor i imenovanje Predstavničkog   doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u  utorak, 19.12.2017. godine, sa početkom rada u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika  25. sjednice, Zapisnika sa nastavka 25.sjednice i Zapisnika 26. sjednice Komisije  za izbor i imenovanje
  2. Razmatranje Prijedloga odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH
  3. Razmatranje Prijedloga odluke o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH
  4. Tekuća pitanja.


Sjednica će biti  održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., soba 103/I.


PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mladen Bošković s.r.