12. Mart. 2019.

Sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Elvir Karajbić danas se sastao sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) na čelu sa direktorom Mladenom Pandurevićem i predsjednikom Adnanom Smailbegovićem.

Na sastanku je naglašena dobra saradnja sa Parlamentom i Vladom Federacije BiH u prethodnom periodu te razgovarano o setu zakona, tačnije 24 teksta zakona i šest podzakonskih akata, koje je pripremilo Udruženje poslodavaca FBiH i već ranije uputilo zakonodavnom tijelu Federacije. Predsjedavajući Karajbić je ovom prilikom istakao da će se ovi zakoni u narednom periodu naći na dnevnom redu ovoga Doma.

Tokom sastanka je također bilo govora i o održavanju zajedničke tematske sjednice oba doma federalnog Parlamenta i Udruženja poslodavaca Federacije BiH na kojoj bi se razmatrali ovi zakoni i akti, a koje se, pored ostalog, odnose i na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih prijedloga.

Predsjedavajući Karajbić je pozdravio inicijativu održavanja tematske sjednice, kao i učestvovanje predstavnika sindikata i Udruženja poslodavaca kroz parlamentarna radna tijela, te iskazao apsolutnu podršku u pronalasku rješenja koji bi poboljšali poslovni ambijent od kojeg bi koristi imali i radnici i poslodavci, a u cilju rasterećenja privrede kroz parafiskalne namete te uklanjanja prepreka za brži rast i razvoj.

Sastanak