14. Maj. 2019.

Sastanak članova Kolegija sa predstavnicima Delegacije EU i twining projekta

Članovi Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) danas su se sastali sa predstavnicima Delegacije Evropske unije (EU) i timom twining projekta EU, čiju će implementaciju voditi zemlje članice EU, tačnije Narodna skupština Mađarske, Parlament Austrije i Narodni sabor Republike Hrvatske.  

Tema sastanka je bila predstavljanje twining projekta pod nazivom „Osnaživanje i daljnja podrška parlamentima u BiH u zadacima EU integracija“, a koji se zasniva na prethodna dva projekta. Glavni cilj projekta je jačanje parlamenata u BiH i međuparlamentarne saradnje, a posebno administrativnih jedinica zaduženih za zadatke EU. Ovom prilikom je posebno naglašena važnost uspostavljanja odjela za EU u federalnom Parlamentu.

Implementatori projekta su također predstavili četiri komponente od kojih se projekat sastoji: jačanje kapaciteta odjela za EU, jačanje saradnje između parlamenata u BiH po pitanjima vezanim za EU, pravno usklađivanje i uključivanje kantonalnih skupština, gdje je uloga federalnog Parlamenta posebno naglašena. Osim prezentiranja svrhe i ciljeva projekta, istaknuta je snažna podrška političkog rukovodstva zemalja iz kojih dolaze implementatori, čiji je strateški cilj da sve zemlje Zapadnog Balkana budu dio EU i evropskih integracionih procesa.

Predsjedavajući Karajbić je istakao zahvalnost implementatorima projekta na dobronamjernosti, dosadašnjoj pomoći i podršci, te posebno naglasio nastavak apsolutne posvećenosti Predstavničkog doma procesima integracije u EU i Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao i značaj administrativne jedinice za evropske integracije.