03. Juni. 2019.

Sastanak predsjedavajućeg sa predstavnikom Sindikata doktora

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Elvir Karajbić danas se susreo sa predstavnikom Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije dr. Rifatom Rijadom Zaidom.

Sastanak je održan na inicijativu Sindikata, a tema je bila usvajanje Zakona o izmjenama Zakona o radu, u dijelu koji propisuje reprezentativnost sindikata.

Dr. Zaid je upoznao predsjedavajućeg Karjabića o trenutnoj situaciji u kojoj se Sindikat doktora nalazi, posebno kada je riječ o nemogućnosti potpisivanje kolektivnih ugovora za doktore medicine i stomatologije u dva najveća kantona u Federaciji što direktno ugrožava radno pravni status doktora. U vezi s tim, Sindikat doktora je zamolio predsjedavajućeg da ovaj zakon bude razmatran na nekoj od narednih sjednica ovoga Doma.

Predsjedavajući Karajbić je objasnio proceduru usvajanja zakona i rekao da će Zakon biti stavljen kao tačka dnevnog reda na prvoj narednoj sjednici ovoga Doma koja je planirana u drugoj polovini ovoga mjeseca.