20. Juni. 2019.

1. sjednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

P O Z I V

 

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 75. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 1. sjednicu Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za petak, 21.06.2019. godine, sa početkom rada u 12.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Nacrt Zakona o sportskim klubovima u Federaciji BiH, predlagač: Irfan Čengić;
  3. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u sali potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 103/I.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

 

                                                                                                                Dževad Adžem, s.r.