26. Juni. 2019.

Potpisan Sporazum o saradnji između Zastupničkog doma i Saveza općina i gradova

Deseta Sjednica Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), na kojoj su načelnici i gradonačelnici s područja Federacije potpisali Sporazum o suradnji između Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza općina i gradova (SOG) FBiH, održana je u srijedu u Neumu.

Potpisnici su suglasni da SOG FBiH ostvaruje aktivniju ulogu u predlaganju zakonskih i drugih akata radnim tijelima i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Elvir Karajbić kazao je kako se potpisivanjem Sporazuma želi produbiti odnos između Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i SOG-a FBiH, te osnažiti suradnju, gdje se očekuje aktivnija uloga Saveza u predlaganju zakonskih akata.

Predsjedavajući Skupštine Saveza općina i gradova FBiH Faris Hasanbegović istaknuo je važnost potpisivanja Sporazuma te izrazio nadu kako će se od sada zakoni donositi od razine lokalne zajednice prema višim nivoima vlasti, dok je direktorica SOG-a FBiH Vesna Travljanin kazala kako se nada da Sporazum neće biti samo formalnog karaktera, već da će lokalni nivo zaista imati ulogu kakvu zaslužuje u društvu.

Inače, centralna tema ovogodišnje Skupštine je predstavljanje Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Sjednici je prisustvovala i savjetnica dopremijerke Vlade FBiH Ružica Udovičić koja je kazala kako je kvalitetno upravljanje potencijalima kojim raspolažu jedinice lokalne samouprave važno i potrebno za kvalitetan život.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine organizacija je koja okuplja sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH i djeluje kao njihov zakonski zastupnik, a svrha Saveza kao predstavnika općina i gradova Federacije je da predstavlja i zastupa njihove interese na najbolji mogući način prema svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz SOG-a Federacije BiH.