12. Juli. 2019.

Radna posjeta Odbora za socijalna pitanja Republike Austrije Odboru za rad i socijalnu zaštitu

Predsjednica Odbora za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine gospođa Mira Grgić 11.07.2019. je održala radni sastanak sa gospodinom Josefom Muchitschom, predsjednikom parlamentarnog Odbora za socijalna pitanja Republike Austrije i predsjednikom Sindikata zaposlenih u drvno-prerađivačkoj i građevinskoj industriji zajedno sa dva saradnika, gđom Ella Nageler i  gdinom Thomas Trabi. Sastanku su prisustvovali i Zaim Beriša, savjetnik predsjedavajućeg Predstavničkog doma, kao i  Habiba Zukić, sekretar Odbora za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 
Razmijenjena su mišljenja i iskustva o radu navedenih odbora. Predsjednica Odbora je upoznala predstavnike parlamentarnog Odbora za socijalna pitanja Republike Austrije o radu Odbora za rad i socijalnu zaštitu, kao i trenutnim dešavanjima.   Gospodin Josef Muchitsch je informisao prisutne o aktivnostima u Parlamentu Republike Austrije, kao i o načinu rada Odbora za socijalna pitanja.