06. Septembar. 2019.

Predsjedavajući Zaimović prisustvovao konferenciji „Sarajevo TechLab“

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović danas je prisustvovao prvoj Poslovno-tehnološkoj konferenciji „Sarajevo TechLab“ organizovanoj povodom Dana kompanije BH Telecoma u hotelu Swissôtel u Sarajevu.
Cilj konferencije je razmjena mišljenja i iskustava sa poslovnim partnerima i velikim korisnicima o temi digitalne transformacije, kao i prezentacija konkretnih biznis rješenja za lakše poslovanje u digitalnom svijetu. Konferencija ima svrhu i da odgovori na izazove današnjice, ali i da ponudi viziju i pravce onoga što nas očekuje kao društvo koje počiva na digitalizaciji svih životnih aspekata, a posebno poslovanja u modernom dobu.
U okviru konferencije organizovane su dvije panel diskusije koje se odnose na globalne trendove i ulogu telekoma u digitalnoj transformaciji i digitalno društvo, ulogu BH Telecoma, izazove i prilike. 
Konferenciji je prisustvovalo oko 300 učesnika iz ICT kompanija, vladinog i realnog sektora, regulatora i akademske zajednice, a koji se smatraju važnim učesnicima stvaranja poslovnog ambijenta za realizaciju digitalizacije i kreiranja digitalnog društva u BiH.