29. Oktobar. 2019.

2. sjednica Komisije za informisanje

Na osnovu člana 46., a u vezi s članom 63. Poslovnika o radu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 2. sjednicu Komisije za informiranje, koja će se održati u utorak, 29.10.2019.godine u 9.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

  1. Razmatranje dokumenata kreiranih u okviru projekta „Mediji i javni ugled“ provedenog uz podršku EU sa fokusom na transparentnost medijskog vlasništva, oglašavanja i finansiranja medija iz javnih budžeta u BiH, a koje je dostavilo Udruženje BH novinari.

 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, sala broj 320/III.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Samer Rešidat, s.r.