15. Novembar. 2019.

Upriličena posjeta JU Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Predsjednica Odbora za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH gospođa Mira Grgić je zajedno sa Federalnim ministrom rada i socijalne politike gospodinom Veskom Drljača obavila 15.11.2019. godine radnu posjetu JU Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, a u cilju realizacije Zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 17.09.2019. godine, kao i Zaključaka Odbora.

Sastanku su prisustvovali i Sabina Ćudić i Eldar Čomor, članovi Odbora,  Habiba Zukić, sekretarka Odbora, te Redžep Salić, direktor JU Zavod Pazarić, Janja Milinković, predsjednica UO, kao i Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra iz oblasti socijalne i dječije zaštite Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Na radnom sastanku razmijenjene su informacije o nepravilnostima u radu, te je istaknuto da u potpunosti podržavaju transparentan i zakonit rad svih nadležnih organa, te da će zakonodavna vlast raditi na rješavanju navedenih problema u skladu sa nadležnostima, a u cilju dobrobiti štićenika Zavoda.

 

Izvor: Odbor za rad i socijalnu zaštitu