30. Januar. 2020.

Obuka na radnom mjestu u vezi usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU

U okviru EU Twinning projekta „Osnaživanje i dalja podrška parlamentima BiH u poslovima evropskih integracija“ 30.1.2020. godine, u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine održana je ''Obuka osposobljavanja na radnom mjestu'' a koja je usmjerena na praktične aspekte usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU kroz prizmu Prijedloga zakona o hemikalijama.

U okviru ove aktivnosti pažnja je usmjerena na sljedeće aspekte:

- ispitivanje usklađenosti nacrta zakona koji su dostavljeni Parlamentu Federacije BiH sa zakonima EU,

- ispitivanje usklađenosti povezanih izmjena i dopuna sa zakonima EU,

- izrada propisa u vezi s ispitanim nacrtima zakona u vezi s prijenosom pravne stečevine EU,

- saradnja između osoblja i drugih zainteresiranih strana unutar i izvan Parlamenta Federacije BiH tokom zakonodavnog postupka u vezi s usklađivanjem propisa s pravnom stečevinom EU.

Ekspert Twinning projekta na ovoj radionici je bio Peter Deveny, savjetnik u Ministarstvu pravde Mađarske, a istoj su pored uposlenika Stručne službe Doma naroda, Stručne službe Predstavničkog doma i Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prisustvovale i službenice Federalnog ministarstva zdravstva i Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU.