13. Februar. 2020.

Predsjedavajući Zaimović sa menadžmentom Projekta MarketMakers

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović primio je u radnu posjetu zamjenika direktora za saradnju Švicarske Ambasade u BIH Patrick Egli-a i menadžment Projekta MarketMakers kojeg podržava Vlada Švicarske.

Tom prilikom je razgovarano o projektu zapošljavanja mladih u BiH i izmjenama zakonodavstva kojima se regulira oblast zapošljavanja studenata, ciljevima kao i očekivanim efektima projekta.

Menadžement Projekta MarkerMakers informisao je predsjedavajućeg Zaimovića da projekat ima za cilj doprinijeti rješavanju pitanja zapošljavanja mladih na održiv način s naglaskom na tržišne prilike. Projekat je u dosadašnjem radu nailazio na pozitivne reakcije zainteresovanih strana i kao prijedlog reforme studentskog zapošljavanja uvršten je u službeni dokument „Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022“.

Predsjedavajući Zaimović je izrazio apsolutnu podršku projektu kao i ideji koja bi trebala rezultirati aktivnijem kreiranju boljih tržišnih prilika pri zapošljavanju studenata u našoj zemlji, te naglasio da će Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH kroz svoja radna tijela podržati svaki projekat koji će donijeti dobre i pozitivne reforme kao i stabilnije prilike za život mladih ljudu u našoj zemlji.

Sastanku su, pored predsjedavajućeg Zaimovića i zamjenika direktora za saradnju Švicarske Ambadase u BiH Patrick Egli-a prisustvovali Daniel Nippard i Željko Karanović ispred MarketMakersa.

                                                                          Kabinet predsjedavajućeg Predstavničkog doma

                                                                                         Parlamenta Federacije BiH